Es Castell

Es Castell Informadors † Joan Portella Pons “de Santa Anna” (1924-2005) † Ramon Saura Crespo “Barrancó” (1922-2005) Bernat Seguí Teixidor “de Ca na Nena” (1947) Eduard Serra “Busquets”(1934) Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de...

Ciutadella

Ciutadella Informadors † Onofre Benejam Moll “l’amo en Nofre”(1914-2010) Antoni Bonet Bosch (1939) Cisco Canals Cortés (1963) Cristòfol Capó Riudavets “de Son Guillem” (1924) Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de...

Alaior

Alaior, Menorca Informadors † Miquel Fuguet Mercadal “de Son Fabiol” (1919-2014) † Ramon Orfila Juanico “de sa Calç” (1916-2010) † Bartomeu Pallisser (1924-2006) † Joana Pons Melià “des Rafal” (1929-2015) Bartomeu Pons Olives (1947) Joan Pons Seguí “de...

Sant Josep de sa Talaia

Sant Josep de sa Talaia Informadors Josep Cardona Cardona “de can Roques” (1923) Francesc Cardona Ribas “Pujoletí” (1938) Antoni Cardona Torres “de can Pujolet” (1962) Jaume Costa Costa “de can Costa” (1934) Lluc Costa Riera “de ca n’Andreu” (1947) Vicent Costa...

Sant Antoni de Portmany

Sant Antoni de Portmany Informadors Vicent Bonet Ribas “de cala Salada” (1917) Antoni Cardona Tur “Mosson” (1909) Josep Cardona Tur “Cires de Sant Mateu” (1950) Vicent Cardona Vingut “Mosson de s’Arraval”, de Sant Antoni (1924) Josep Costa Bonet “d’en Cardona” (1921)...