Sant Francesc de Formentera

Sant Francesc de Formentera Informadors Lluís Castelló Castelló “de na Pepa” (1931) Joan Castelló Maians “d’en Ros” (1915) Maria Castelló Marí “d’en Martí d’en Miquel Martí” (1917) Vicent Castelló Riera “de can Vicent Castelló” (1923) Joan Castelló “de can Pep Teuet...

Alaró

Alaró Informadors Antoni Colom Sastre “de can Berruga” (1937) Antoni Gomila Coll “Gomila” (1928). Andreu Guasp Rosselló “Tonet” (1944). Andreu Mateu Sastre “des Pisos” o “de ca sa Sabatera” (1965) (loc.). † Joan Pol Bibiloni “de ca na Juanita” (1917-2011)....

Palma

Palma Informadors Miquel Abraham Calafell, “de cas Villons” o “de can Plora” (1934). Joan Aguilera Hermida (1953). Cosme Aguiló Adrover “Gaspar” (Santanyí, 1950). Felip Alemany Mateu “Lleter” o “Taxista” (1936). Maria Alzina Busquets (1939). Andreu Barceló Vaquer “de...